Analiza techniczna czy fundamentalna

Dobry inwestor obowiązkowo musi znać oba te terminy, a także stosować je w praktyce. Niezależnie od tego czy jesteśmy tzw. day-traderami i na giełdzie pracujemy niemal cały dzień czy też okazyjnie inwestujemy w fundusze, powinniśmy znać się na obu sposobach analizowania danych papierów wartościowych. Inwestowanie to przewidywanie wartości danego instrumentu finansowego w określonej perspektywie czasu.

Im dokładniejsza będzie nasza analiza, tym więcej pieniędzy uda nam się zarobić. Z tego powodu nawet sporadycznie inwestując w fundusze warto zapoznać się z obiema metodami oceny wartości jednostek uczestnictwa. W przypadku funduszy trudniej ocenić wartość całego pakietu, ponieważ składa się on nierzadko z kilkunastu akcji. Warto jednak zapoznać się z wyceną tych najważniejszych.

W analizie technicznej oceniamy wyłącznie zachowanie wykresów, a także dane statystyczne i rachunek prawdopodobieństwa. Kompletnie pomija się klimat inwestycyjny w danym sektorze, a także wpływ podatków i działań rządu na daną branżę. Z tego powodu doświadczeni inwestorzy nie zalecają analizy technicznej jako samodzielnego narzędzia w podejmowaniu decyzji finansowych. Znacznie bardziej wartościowa jest analiza fundamentalna, która uwzględnia specyfikę danej branży i aktualne w niej trendy.

Wówczas zapoznać musimy się z wieloma raportami mikro i makroekonomicznymi z danej dziedziny. W zamian zyskujemy narzędzie pozwalające nam ocenić wartość firmy czy danego sektora usług.