Czy otrzymam wysoką emeryturę?

Emerytura to bardzo rozległy temat w naszym kraju. Wiele osób zastanawia się nad wieloma aspektami we wspomnianej kwestii. Z jednej strony problemy dotyczą terminowości. Nie każdy bowiem wie kiedy jest stosowny czas na złożenie stosownego wniosku do ZUS o emeryturę. Z drugiej strony największą zagadką okazuje się wysokość świadczenia oraz warunki, które konieczne jest spełnić, aby liczyć na określoną kwotę. Dziś skupimy się na najważniejszych informacjach dotyczących emerytury i sprawdzimy najważniejsze zależności:

  • Prawo do emerytury w Polsce, jak wiadomo uzależnione jest od osiągnięcia określonego wieku. Od 2017 roku został on zadeklarowany na: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co ważne, ustalenie prawa nie jest związane ze stażem pracy. Jest on jednak ważny w określeniu wysokości emerytury, jaką wówczas będziemy w przyszłości otrzymywać.

    Trzeba jednak zaznaczyć, że najniższa, określona dziś kwota wypłaty emerytury wynosi 1029,80 zł. Dedykowana jest jednak tylko i wyłącznie kobietom, które pracowały 20 lat oraz mężczyznom, którzy przepracowali 25;

  • Konieczne jest także dbanie o swoje interesy związane z emeryturą. Prawo do wypłaty świadczenia występuje tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Koniecznością jest wypełnienie stosownych formularzy i dostarczenia ich do placówki ZUS. We wniosku ważny jest sposób wypłacania emerytury, który dokładnie się zaznacza. Podstawową do uzyskania pozytywnej decyzji jest jednak przede wszystkim zaświadczenie od pracodawcy, na którym widnieje cała dokumentacja płacowa. Konieczne są także świadectwa pracy, potwierdzające zaprzestanie zatrudnienia w określonym czasie;
  • Jak się okazuje, prawo do emerytury nabywa się z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. Jednak nie zawsze opłaca się składać wniosek w niektórych miesiącach. Przykładowo okres pomiędzy lipcem a wrześniem jest najkorzystniejszy ze względu na waloryzację składek.

    Inne miesiące są nieco mniej korzystne.

Pomimo wszystkich zawartych informacji o emeryturze, ciężko jest wyobrazić sobie jej dokładną wysokość każdego człowieka. Jeśli obawiamy się, że nie spełni ona naszych oczekiwań, już w wieku 30 lat powinniśmy zacząć na nią odkładać w sposób samodzielny. Istnieje wiele sposobów, a najczęściej są to po prostu oszczędności. Jednak aby spełniły swoją funkcję, muszą być regularne. Dobrze jest pomyśleć o indywidualnym emerytalnym koncie bankowym, lokatach lub polisie. Najważniejsza zasada to: nie czekać do ostatniej chwili. Emerytury mogą po prostu nie spełnić oczekiwań, a życie w czasie emerytalnym może okazać się po prostu ubogie w porównaniu do tego w którym zawarty był stosunek pracy. Wszystko leży więc w naszych rękach.