Jakie są rodzaje finansowania firmy?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy. Nie każdy jednak na samym początku dysponuje zasobami w postaci pieniędzy, a w związku z tym poszukuje się innych źródeł finansowania. Zdarza się także, że przedsiębiorcy, którzy właściwie już istnieją na rynku także potrzebują dodatkowego kapitału. Problemy finansowe można jednak sprawnie rozwiązać za pomocą kilku źródeł dostępnych dziś na rynku. Mowa o wielu instytucjach, które zajmują się pozyskiwaniem kapitału zarówno na rozwój, ale i założenie firmy.

W dzisiejszym artykule przedstawimy kilka źródeł finansowania, z których można współcześnie korzystać:

  • Tradycyjne i najczęściej wybierane są znane wszystkim kredyty. Co ważne, pozyskując kredyt, przedsiębiorca nie wykazuje wówczas żadnych przychodów. Księgowane zakupy stają się bowiem finansowane przez wspomniany wcześniej kredyt. Należy dodać, że najistotniejszy jest w tym przypadku dokument zwany umową kredytową. Warto jest zwrócić uwagę na wszystkie zapisy w niej zawarte, ale w szczególności ten, który mówi o warunkach banku, który w pewnych warunkach może stać się współwłaścicielem określonych dóbr;
  • Działalność może być również sfinansowana przez tzw.

    leasing. W odróżnieniu od kredytu, nie są to jedynie zapożyczone środki finansowe. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy, który zaczynają działalność gospodarczą, nie mają wówczas miejsca lub innych zasobów, które są im niezbędne do rozpoczęcia pracy. Dlatego przedmiotem leasingu mogą być zarówno przedmioty ruchome, np. samochody, ale także nieruchomości, a nawet działki.

    Dziś leasing może występować w dwóch kategoriach. Leasing finansowy dotyczy sytuacji w której przedmiot leasingowany jest prawnie własnością przedsiębiorcy. Z kolei odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku leasingu operacyjnego, w którym to firma leasingująca nie zbywa praw do własności danych dóbr;

  • W Polsce, jak i w wielu innych krajach można również skorzystać z wielu dotacji. Pomoc materialna pochodzi zazwyczaj z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Otrzymywane dotacje zazwyczaj są bezzwrotne, po spełnieniu ważnych warunków umów.

Trzeba podkreślić, że młodzi przedsiębiorcy, którzy pragną założyć swój biznes mają bardzo często trudności z pozyskaniem kredytu finansowego. Dlatego wszystkie inne możliwości są dla nich dedykowane. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że źródło finansowania w przyszłości jest związane z wymiarem osiąganych korzyści, ale również rodzaju księgowych rozliczeń. Warto jednak sprawdzać kolejne możliwości finansowania i cieszyć się rozwojem swojej firmy. Nie chodzi o ryzyko, ale o dokładną analizę możliwości, które oferuje dziś rynek i korzystanie z nich.