Jeśli dysponujemy walutą, to z pewnością będzie nas interesować rynek walutowy

Czasami jest tak, że prowadzimy inwestycje w obcej walucie, bo inwestujemy w akcje firm z zagranicznym kapitałem. Powinniśmy sobie wówczas zdawać sprawę z tego, że istnieje takie coś jak rynek walutowy, który określa działania na walutach, a także wskazuje nam jaką mają one cenę, dzięki czemu wszyscy mają pewność, że są traktowani dokładnie w ten sam sposób.

Podaż i popyt kreują cenę waluty

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że cena jaka występuje pomiędzy dwoma walutami, ustalana jest przez podaż i popyt, a co się z tym wiąże, raz jest ta różnica mniejsza, raz większa. Dodatkowo kurs waluty może wpływać na wysokość naszych akcji, ale także może mieć realny wpływ na wysokość naszego kredytu, jeśli akurat zaciągnęliśmy go w obcej walucie.

Najważniejsi na rynku walutowym są inwestorzy, którzy spekulują czy dane różnice między walutami się utrzymają i co powinni zrobić, aby ich inwestycje przynosiły jak największe zyski. Poza tym na rynku działają też podmioty zajmujące się eksportem i importem, bo oni także posługują się walutami, a trzecią grupą są banki, które swoimi zakupami lub sprzedażą pilnują, aby dana waluta zbytnio nie wzrosła, ani nie spadła w swojej wartości.

Działania na rynku walutowym są bardzo zróżnicowane i podejmowane są przez różne grupy. Dlatego warto się jak najwięcej dowiedzieć o tym rynku, tak aby mieć świadomość w jaki sposób się to wszystko odbywa oraz jak takie działania wpływają na inne segmenty rynku finansowego, bo przecież to wszystko jest ze sobą powiązane.