Konwojowanie i inkaso

Agencje ochrony zajmują się nie tylko czuwaniem nad bezpieczeństwem osób przebywających w obiektach instytucjonalnych, domach czy firmach. Ich praca nie polega tylko na instalowaniu systemów alarmowych i systemów monitoringu. Warto wiedzieć, że niektóre agencje ochrony świadczą również usługi takie jak konwojowanie i inkaso. Na czym polegają te usługi? Konwojowanie to najprościej mówiąc ochrona mienia podczas transportu. Obowiązkiem pracowników ochrony jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wartościowego przedmiotu podczas jego przewożenia.

Inkaso to odbiór dużej kwoty pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, zabezpieczenie ich i przetransportowanie ich do banku lub na adres wskazany przez zleceniodawcę. Tego typu usługi to niezwykle odpowiedzialne zadanie, w związku z tym pracownicy ochrony podczas wykonywania usług są uzbrojeni, wyposażeni w kamizelki kuloodporne, środki łączności, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejętności psychofizyczne, a pojazdy przystosowane są do transportu pieniędzy lub przedmiotów wartościowych. W ten sposób konwojowanie odbywa się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Agencje ochrony świadczą usługi konwojowania i inkaso nie tylko dla instytucji bankowych, ale również dużych firm, sklepów, stacji benzynowych czy lokali gastronomicznych. Korzystając z usług konwojowania i inkaso, które świadczą profesjonaliści można zminimalizować ryzyko kradzieży pieniędzy lub przedmiotów wartościowych oraz znacznie ograniczyć narażanie pracowników na niebezpieczeństwo.