Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Mówiąc Wall Street często mamy na myśli nie ulicę, a amerykańskie instytucje zajmujące się finansami. Jedną z nich jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, która mieści się właśnie na rogu Wall Street w Nowym Jorku.

Giełda czasem określana jest jako NYSE – z angielskiego New York Stock Exchange. Trzeba wiedzieć, że ze względu na wielkość obrotów jest to druga giełda na świecie.

Większa jest tylko giełda NASDAQ. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych funkcjonuje od 1817 roku.

W 2015 roku oszacowano, że na parkiecie giełdowym działa prawie 2 tysiace spółek. Wśród nich są wysoko notowane międzynarodowe korporacje, takie jak General Motors czy IBM.

Co ciekawe, finansiści z całego świata uważają, że spadek cen akcji na tej giełdzie, może doprowadzić do kryzysu gospodarczego na całym globie. Co ważne, handel papierami wartościowymi przebiega przede wszystkim przy pomocy internetu.

Oblicza się, że codziennie dochodzi do obrotu aktywami o wartości ponad 45 miliardów dolarów.