Rynek kapitałowy jest dla tych, którzy chcą korzystać z akcji

O ile rynek pieniężny odnosi się do instrumentów finansowych, których zapadalność wynosi poniżej roku, o tyle rynek kapitałowy obracainstrumentami finansowymi, których zapadalność wynosi ponad rok.

Dlatego jeśli interesują nas takie inwestycje jak akcje czy obligacja, to powinniśmy się bliżej przyjrzeć temu segmentowi rynku finansowego.

Jakie funkcje ma do spełnienia rynek kapitałowy?

Każdy segment rynku finansowego ma określone funkcje do spełnienia, a co się z tym wiąże, powinniśmy się dowiedzieć jakie one są, bo tylko wtedy będziemy mogli dobrze poznać, jak taki rynek działa i czego możemy się po nim spodziewać.

Do najważniejszych zadań tego rynku należą:

  • pozyskiwanie kapitału przez podmioty emitujące lub zamierzające emitować instrumenty finansowe
  • uzyskiwanie dochodów przez inwestorów
  • odpowiednia alokacja środków w gospodarce
  • profesjonalna wycena wartości instrumentów finansowych

Tego typu działania, sprawiają właśnie, że ludzie decydujący się na zakup akcji, albo obligacji, mają pewność, że ich pieniądze są bezpieczne, a oni mają naprawdę spore szanse na to, aby zyskać na swoich decyzjach.

Warto się zastanowić, czy czasami nas by nie interesowała taka forma inwestycji.

Może się wówczas okazać, że jesteśmy w stanie dzięki temu bardzo dużo zyskać, a przynajmniej nasze oszczędności nie będą bezczynnie leżały na naszym koncie.