System sygnalizacji pożarowej

ssp, czyli system sygnalizacji pożarowej z zasady jest instalowany w obiektach użyteczności publicznej. To standardowa procedura, ponieważ zabezpieczenia ognioochronne w takich miejscach są regulowane odgórnymi przepisami. Wszystkie lokale dopuszczające obecność wielu osób muszą posiadać SSP.

Coraz częściej spotyka się inwestorów prywatnych, którzy w swoich domach montują system sygnalizacji pożarowej. Robią to zwykle osoby, których domy są bardzo duże lub ci, którzy tuż obok domu mają swój warsztat pracy. Bez względu na profesję, jaką uprawiają SSP jest bardzo pomocny w chwili zagrożenia.

Czujki rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach reagują na pojawiający się dym i na podwyższenie się temperatury, a nade wszystko na płomienie w obrębie obszaru swojego działania. Automatycznie następuje wtedy przekazanie informacji o zagrożeniu do najbliższej jednostki straży pożarnej, która może natychmiast reagować. Wysoki poziom technologiczny tego typu systemów budzi coraz większe zainteresowanie i ich obecność jest widoczna już w wielu prywatnych domach.