Promujmy Polskę Razem

Unia Europejska dofinansowuje nie tylko obszary, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę danego kraju, ale również te, które dotyczą promocji państw członkowskich.

Dotyczy to przede wszystkim turystyki.

Największym projektem, który powstaje w dużej mierze ze środków unijnych jest Promujmy Polskę Razem.

Bezpośrednim beneficjentem unijnych dofinansowań jest Polska Organizacja Turystyczna.

Unia przeznaczyła na ten projekt ponad 170 milionów złotych.

Dlaczego promowanie polskiej turystyki jest tak ważne? Każdy kraj to nie tylko państwo z własną historią, obywatelami i przekonaniami, ale również marka, która funkcjonuje w świecie i wzbudza rozmaite skojarzenia.

Podobnie, jak w przypadku rozwoju firmy, to jak postrzegana jest marka może mieć duży wpływ na popyt na dane produkty i w efekcie przesądzać o sukcesie bądź porażce przedsiębiorstwa.

Do pewnego stopnia tak samo wygląda to w przypadku państw.

Kraj, który jest znany w Europie i na świecie przyciąga turystów i zwraca uwagę inwestorów.